СЫРТҚЫ САРАПТАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ (ССК) ЕСЕБІ

Mедициналық білім беру ұйымдары/ Білім Беру Бағдарламалары


ССЛ к
елу мерзімі

ССК Есебі

Аккредиттеу кеңесінің шешімі

Аккредиттеу сертификатының қолданылу мерзімі

Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының "Екібастұз медициналық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

09120100 “Емдеу ісі” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09120101 “Фельдшер" білім беру бағдарламасы

www. ekbmedcollege.kz

15.03.2022 – 17.03.2022

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 24.05.2022

Аккредиттеу туралы Куәлік

24.05.2022 - 23.05.2027

Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының "Екібастұз медициналық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

09130200 “Акушерлік ісi” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09130201 “Акушер” білім беру бағдарламасы

www. ekbmedcollege.kz

15.03.2022 – 17.03.2022

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 24.05.2022

Аккредиттеу туралы Куәлік

24.05.2022 - 23.05.2027

Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының "Екібастұз медициналық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

09130100 “Мейіргер ісі” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09130103 “Жалпы практикадағы мейіргер” білім беру бағдарламасы

www. ekbmedcollege.kz

15.03.2022 – 17.03.2022

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 24.05.2022

Аккредиттеу туралы Куәлік

24.05.2022 - 23.05.2027

Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының "Екібастұз медициналық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

09160100 “Фармация” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09160101 “Фармацевт” білім беру бағдарламасы

www. ekbmedcollege.kz

15.03.2022 – 17.03.2022

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 24.05.2022

Аккредиттеу туралы Куәлік

24.05.2022 - 23.05.2027

09120100 “Емдеу ісі” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09120101 “Фельдшер" білім беру бағдарламасы

ШЖҚ «Павлодар Жоғары Медициналық Колледжі» МКК

http://pvlmedcollege.kz/?lang=ru

26-28.05.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 17.06.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 - 16.06.2026

09130200 “Акушерлік іс” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09130201 “Акушер” білім беру бағдарламасы

ШЖҚ «Павлодар Жоғары Медициналық Колледжі» МКК

http://pvlmedcollege.kz/?lang=ru

26-28.05.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 17.06.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 - 16.06.2026

09130100 “Мейіргер ісі” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09130103 “Жалпы практикадағы мейіргер” білім беру бағдарламасы

ШЖҚ «Павлодар Жоғары Медициналық Колледжі» МКК

http://pvlmedcollege.kz/?lang=ru

26-28.05.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 17.06.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 - 16.06.2026

09130100 “Мейіргер ісі” мамандығы бойынша біліктілігі: 5AB09130101 “Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры” білім беру бағдарламасы

ШЖҚ «Павлодар Жоғары Медициналық Колледжі» МКК

http://pvlmedcollege.kz/?lang=ru

26-28.05.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 17.06.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 - 16.06.2026

09160100 “Фармация” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09160101 “Фармацевт” білім беру бағдарламасы

ШЖҚ «Павлодар Жоғары Медициналық Колледжі» МКК

http://pvlmedcollege.kz/?lang=ru

26-28.05.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 17.06.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 - 16.06.2026

09140100 “Лабораториялық диагностика” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09140101 “Медициналық лаборант”

ШЖҚ «Павлодар Жоғары Медициналық Колледжі» МКК

http://pvlmedcollege.kz/?lang=ru

26-28.05.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 17.06.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 - 16.06.2026

09110200 “Ортопедиялық стоматология” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09110201 “Тіс технигі” білім беру бағдарламасы

ШЖҚ «Павлодар Жоғары Медициналық Колледжі» МКК

http://pvlmedcollege.kz/?lang=ru

26-28.05.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама17.06.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 - 16.06.2026

09110100 “Стоматология” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09110102 “Дантист” білім беру бағдарламасы

ШЖҚ «Павлодар Жоғары Медициналық Колледжі» МКК

http://pvlmedcollege.kz/?lang=ru

26-28.05.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 17.06.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

17.06.2021 - 16.06.2026

09120100 “Емдеу ісі” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09120101 “Фельдшер" білім беру бағдарламасы

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ " ЖШС»

https://edu.rvmc.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

09130200 “Акушерлік іс” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09130201 “Акушер” білім беру бағдарламасы РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ " ЖШС»

https://edu.rvmc.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

09130100 “Мейіргер ісі” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09130103 “Жалпы практикадағы мейіргер” білім беру бағдарламасы

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ " ЖШС»

https://edu.rvmc.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

09130100 “Мейіргер ісі” мамандығы бойынша біліктілігі: 5AB09130101 “Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры” білім беру бағдарламасы

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ " ЖШС»

https://edu.rvmc.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

09880100 “Гигиена және эпидемиология” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09880101 “Гигиенист эпидемиолог” білім беру бағдарламасы

ТОО РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ " ЖШС»

https://edu.rvmc.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

09160100 “Фармация” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09160101 “Фармацевт” білім беру бағдарламасы

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ " ЖШС»

https://edu.rvmc.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

09140100 “Лабораториялық диагностика” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09140101 “Медициналық лаборант”

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ " ЖШС»

https://edu.rvmc.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

1ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

09110200 “Ортопедиялық стоматология” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09110201 “Тіс технигі” білім беру бағдарламасы

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ " ЖШС»

https://edu.rvmc.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

09110100 “Стоматология” мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09110102 “Дантист” білім беру бағдарламасы

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ " ЖШС»

https://edu.rvmc.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

“Емдеу ісі" мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09120101 “Фельдшер" білім беру бағдарламасы

ТАЛДЫҚОРҒАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

http://tvmk.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

“Акушерлік іс" мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09130201 “Акушер” білім беру бағдарламасы

ТАЛДЫҚОРҒАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

http://tvmk.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

“Мейіргер ісі" мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09130103 “Жалпы практикадағы мейіргер” білім беру бағдарламасы

ТАЛДЫҚОРҒАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

http://tvmk.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

“Мейіргер ісі" мамандығы бойынша біліктілігі: 5AB09130101 “Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры” білім беру бағдарламасы

ТАЛДЫҚОРҒАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

http://tvmk.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

“Мейіргер ісі" мамандығы бойынша біліктілігі: 3W0913010 “Массажист” білім беру бағдарламасы

ТАЛДЫҚОРҒАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

http://tvmk.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

“Ортопедиялық стоматология" мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09110201 “Тіс технигі” білім беру бағдарламасы

ТАЛДЫҚОРҒАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

http://tvmk.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

“Стоматология" мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09110102 “Дантист” білім беру бағдарламасы

ТАЛДЫҚОРҒАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

http://tvmk.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

“Гигиена және эпидемиология" мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09880101 “Гигиенист эпидемиолог” білім беру бағдарламасы

«ТАЛДЫҚОРҒАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ»

http://tvmk.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

“Фармация" мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09160101 “Фармацевт” білім беру бағдарламасын

«ТАЛДЫҚОРҒАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ»

http://tvmk.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

“Лабораториялық диагностика" мамандығы бойынша біліктілігі: 4S09140101 “Медициналық лаборант” білім беру бағдарламасы

«ТАЛДЫҚОРҒАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» http://tvmk.kz/

28-30.04.2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі - №5 хаттама, 25.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

25.05.2021 - 24.05.2026

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ” мамандығы 09120100 "Емдеу ісі", біліктілігі: 4S09120101 "Фельдшер"

https://zko-medcollege.edu.kz/ru/

28-30.04.

2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

2 ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 14.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

14.05.2021-13.05.2026

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

“БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

мамандығы 09130200 "Акушерлік іс", біліктілігі: 4S09130201 "Акушер"

https://zko-medcollege.edu.kz/ru/

28-30.04.

2021

ЖМК мамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

2 ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 14.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

14.05.2021-13.05.2026

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

«БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ»

09130100 Мейіргер ісі, біліктілігі: 4S09130103 Жалпы практикадағы мейіргер

https://zko-medcollege.edu.kz/ru/

28-30.04.

2021

ЖМКмамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

2  ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 14.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

14.05.2021-13.05.2026

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

«БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ»

09130100 Мейіргер ісі, біліктілігі: 5AB09130101 Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры

https://zko-medcollege.edu.kz/ru/

28-30.04.

2021

ЖМКмамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

2  ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 14.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

14.05.2021-13.05.2026

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

“БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

мамандығы 09880100 "Гигиена және эпидемиология", біліктілігі: 4S09880101 "Гигиенист – эпидемиолог"

https://zko-medcollege.edu.kz/ru/

28-30.04.

2021

ЖМКмамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

2  ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 14.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

14.05.2021-13.05.2026

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

“БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

мамандығы 091601000 "Фармация", біліктілігі: 4S09160101 "Фармацевт"

https://zko-medcollege.edu.kz/ru/

28-30.04.

2021

ЖМКмамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

2  ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 14.05.21

Аккредиттеу туралы Куәлік

14.05.2021-13.05.2026

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

“БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ”

мамандығы 09140100 "Лабораториялық диагностика", біліктілігі: 4S09140101 "Медициналық зертханашы"

https://zko-medcollege.edu.kz/ru/

28-30.04.

2021

ЖМКмамандандырылған аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

2 ЖМК-нің мамандандырылған аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 14.05.21

28 Аккредиттеу туралы Куәлік

14.05.2021-13.05.2026

«Халықаралық бизнес және коммуникация колледжі» Мекемесі

0512000 «Аударма ісі (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы, біліктілігі: «Гид-аудармашы»

icb.kz

19-21.01.2021

Білім беру бағдарламасын бағалау бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу туралы шешімі бар ақпараттық хат

Білім беру бағдарламасының аккредиттеу туралы Куәлік

26.03.2021 -25.03.2024

«Халықаралық бизнес және коммуникация колледжі»

0515000 «Менеджмент (салалар және қолдану аясы бойынша)» білім беру бағдарламасы icb.kz

19-21.01.2021

Білім беру бағдарламасын бағалау бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу туралы шешімі бар ақпараттық хат

Білім беру бағдарламасының аккредиттеу туралы Куәлік

26.03.2021 -25.03.2024

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының ШЖҚ «Жоғары медициналық колледж» МКК

Білім беру бағдарламасы 0302000 "Мейіргер ісі" мамандығы бойынша біліктілігі 0302054 "Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры"

www.medcollege.kz

25.-27.11.2020

 Алматы қаласы ҚДБ ЖМК - "Мейіргер ісі", біліктілігі "Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры"

бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі

Аккредиттеу туралы КУӘЛІК

Аккредиттеу Туралы Шешім

25.12.2020 – 24.12.2025

ЖШС «ДИПЛОМНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ»,

«Акушерлік және гинекология» білім беру бағдарламасы

http://mipo.kz/

16-17.01.2019

Заключит отчет ВЭК об аккредитации программы Акуш и гинекол ТОО МИПО (короткая версия) - 2 - 17.01.19

Аккредиттеу кеңесінің шешімі - ТОО МИПО 30.01.2019

30.01.2019 – 29.01.2024

ЖШС «ДИПЛОМНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ»,

«Анестезиология және реанимация» білім беру бағдарламасы

http://mipo.kz/

16-17.01.2019

Заключит отчет ВЭК об аккредитации программы Анестез и Реаним ТОО МИПО (короткая версия) 17.01.19

Аккредиттеу кеңесінің шешімі - ТОО МИПО 30.01.2019

30.01.2019 – 29.01.2024

АҚ «ҚАЗАҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ УНИВЕРСИТЕТІ»,

«ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА» білім беру бағдарламасы

www.kazmuno.kz

06.-07.02.2019

Заключит отчет ВЭК ЕЦА бакалавриат ОМ (кроткая версия) 7.02.19

Аккредиттеу кеңесінің шешімі - КазМУНО 28.02.19

28.02.2019 – 27.02.2024

АҚ «ҚАЗАҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ УНИВЕРСИТЕТІ»,

«СТОМАТОЛОГИЯ» білім беру бағдарламасы

www.kazmuno.kz

06.-07.02.2019

Заключит отчет ВЭК ЕЦА Стоматология (короткая версия) 7.02.19

Аккредиттеу кеңесінің шешімі - КазМУНО 28.02.19

28.02.2019 – 27.02.2024

АҚ «ҚАЗАҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ УНИВЕРСИТЕТІ»,

«ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ» білім беру бағдарламасы

www.kazmuno.kz

06.-07.02.2019

Заключит отчет ВЭК ЕЦА бакалавриат ОЗ 07.02.19

Аккредиттеу кеңесінің шешімі - КазМУНО 28.02.19

28.02.2019 – 27.02.2024

АҚ «ҚАЗАҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ УНИВЕРСИТЕТІ»,

«ФАРМАЦИЯ» білім беру бағдарламасы

www.kazmuno.kz

06.-07.02.2019

Заключит отчет ВЭК ЕЦА бакалавриат фармация (короткая версия) 07.02.2019

Аккредиттеу кеңесінің шешімі - КазМУНО 28.02.19

28.02.2019 – 27.02.2024

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының "Жоғары медициналық колледжі" ШЖҚ КМК "Мейірбике ісі" мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы.

https://www.medcollege.kz

27-28.03.

2019ж.

Алматы қаласы ҚДБ ЖМК "Мейірбике ісі" бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі (қысқаша нұсқасы)

Алматы қаласы ҚДБ ЖМК "Мейіргер ісі" бағдарламасын аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 12.04.2019ж.

12.04.2019ж.-11.04.2024ж.

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының "Жоғары медициналық колледжі" ШЖҚ КМК "Емдеу ісі" мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы.

https://www.medcollege.kz

27-28.03.

2019ж.

Алматы қаласы ҚДБ ЖМК "Емдеу ісі" бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі (қысқаша нұсқасы)

Алматы қаласы ҚДБ ЖМК "Емдеу ісі" бағдарламасын аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 12.04.2019ж.

12.04.2019ж.-11.04.2024ж.

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының "Жоғары медициналық колледжі" ШЖҚ КМК "Фармация" мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы.

https://www.medcollege.kz

27-28.03.

2019ж.

Алматы қаласы ҚДБ ЖМК "Фармация" бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі (қысқаша нұсқасы)

Алматы қаласы ҚДБ ЖМК "Фармация"  бағдарламасын аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 12.04.2019ж.

12.04.2019ж.-11.04.2024ж.

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының "Жоғары медициналық колледжі" ШЖҚ КМК "Зертханалық диагностика" мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы.

https://www.medcollege.kz

27-28.03.

2019ж.

Алматы қаласы ҚДБ ЖМК "Зертханалық диагностика" бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі (қысқашам нұсқасы)

Алматы қаласы ҚДБ ЖМК "Зертханалық диагностика" бағдарламасын аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 12.04.2019ж.

12.04.2019ж.-11.04.2024ж.

«Қазақстан-Ресей медициналық университеті» мемлекеттік емес білім беру мекемесінің «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы.

http://medkrmu.kz/?gc

23-24.04.

2019ж.

ҚРМУ «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығының магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі (қысқаша нұсқасы)

ҚРМУ «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығының магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 24.05.19

12.04.2019ж.-11.04.2024ж.

«Қазақстан-Ресей медициналық университеті» мемлекеттік емес білім беру мекемесінің «Медицина» мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы.

http://medkrmu.kz/?gc

23-24.04.

2019ж.

ҚРМУ «Медицина» мамандығының магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі (қысқаша нұсқасы)

ҚРМУ «Медицина» мамандығының магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 24.05.19

12.04.2019ж.-11.04.2024ж.

"Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті" АҚ "Мейірбике ісі" мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы.

https://www.kazmuno.kz

14-15.05.

2019ж.

ҚазМҮББУ «Мейірбике ісі» мамандығының магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша ССК қорытынды есебі (қысқаша нұсқасы)

ҚазМҮББУ «Мейіргер ісі» мамандығының магистратура бағдарламасын аккредиттеу бойынша Аккредиттеу Кеңесінің Шешімі 24.05.19

12.04.2019ж.-11.04.2024ж.

0304000 «Стоматология», біліктілік: 0304023 «Дантист»

«Қазақстан-Ресей жоғары медициналық колледжі» МЕББМ

https://krmc.kz/

14.-16.10.2020

Комиссияның қорытынды есебі

Шешім

31.10.2020 – 30.10.2025

0307000 «Ортопедиялық стоматология», біліктілік: 0307013 «Тіс технигі»

«Қазақстан-Ресей жоғары медициналық колледжі» МЕББМ

https://krmc.kz/

14.-16.10.2020

Комиссияның қорытынды есебі

Шешім

31.10.2020 – 30.10.2025

0301000 «Емдеу ісі», біліктілік: 0301013 «Фельдшер»

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай жоғары медициналық колледжі» КМК

http://www.komeco.kz/

14.-16.10.2020

Комиссияның қорытынды есебі

Шешім

31.10.2020 – 30.10.2025

0301000 «Емдеу ісі», біліктілік: 0301023 «Акушер(-ка)»

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай жоғары медициналық колледжі» КМК

http://www.komeco.kz/

14.-16.10.2020

Комиссияның қорытынды есебі

Шешім

31.10.2020 – 30.10.2025

0302000 «Мейіргер ісі», біліктілік: 0302043 «Жалпы практикадағы мейіргері»

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай жоғары медициналық колледжі» КМК

http://www.komeco.kz/

14.-16.10.2020

Комиссияның қорытынды есебі

Шешім

31.10.2020 – 30.10.2025

0302000 «Мейіргер ісі», біліктілік: 0302054 «Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры»

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай жоғары медициналық колледжі» КМК

http://www.komeco.kz/

14.-16.10.2020

Комиссияның қорытынды есебі

Шешім

31.10.2020 – 30.10.2025

0304000 «Стоматология», біліктілік: 0304023 «Дантист»

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай жоғары медициналық колледжі» КМК

http://www.komeco.kz/

14.-16.10.2020

Комиссияның қорытынды есебі

Шешім

31.10.2020 – 30.10.2025

0304000 «Стоматология», біліктілік: 0304013 «Стоматолог-дәрігердің көмекшісі»

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай жоғары медициналық колледжі» КМК

http://www.komeco.kz/

14.-16.10.2020

Комиссияның қорытынды есебі

Шешім

31.10.2020 – 30.10.2025

0305000 «Зертханалық диагностика», біліктілік: 0305013 «Медициналық зертханашы»

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай жоғары медициналық колледжі» КМК

http://www.komeco.kz/

14.-16.10.2020

Комиссияның қорытынды есебі

Шешім

31.10.2020 – 30.10.2025

0306000 «Фармация», біліктілік: 0306013 «Фармацевт»

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай жоғары медициналық колледжі» КМК http://www.komeco.kz/

14.-16.10.2020

Комиссияның қорытынды есебі

Шешім

31.10.2020 – 30.10.2025

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu