Аккредиттеу дегеніміз не?

 • «Аккредиттеу» сөзін латын тілінен (accred) аударғанда «сену» деген сөзді білдіреді.
 • Аккредиттеу белгілі бір стандарттарға толығымен негізделген үдеріс.
 • Аккредиттеу рәсімдерін жоғары оқу орындары, колледждер, бөлек білім беру бағдарламалары, медициналық қйымдар (клиникалар, ҒЗИ) өтеді.
 • Егер ұйым аккредиттеуді сәтті өтсе, онда олар барық тұтынушыларға (студенттер, оқытушылар, қызметкерлер, білім алушылардың ата-аналары, дәрігерлер, науқастар) осы ұйымда көрсетілетін қызметтің (бөлек білім беру және емдік) жоғары сапамен қамтамасыз етілгендігіне кепілдік беретін 5 жылға жарамды сертификат алады.

Аккредиттеу не үшін керек?

 • Білім беру ұйымының аккредиттелуі – бұл ақиқатты ақпарат берулерін олардың сапасы және оларды жоғарылатудың тиімді механизмдерінің бар болуы мақсатында бекітілген аккредиттеу стандарттарына (тәртіптерге) білім беру қызметтерінің сәйкестігін аккредиттеу органдарымен мойындау рәсімі.
 • Білім беру ұйымының аккредиттелуі білім беруді сапамен қамтамасыз ету құралы болып табылады (Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы 27.07.2007 ж. № 319-III (09.04.2016 жылына өзгерістер мен қосымшалар).

Медициналық білім беру ұйымдарына аккредиттеу жүргізіледі ме?

 • Медициналық білім беру аккредиттеуін жүргізу барысында
 • ЖОО-да немесе колледжде жүзеге асыру сапасын бағалау, бөлек білім бағдарламаларына (мысалы, «Жалпы медицина» мамандығы бойынша 1-ші курстан бастап, соның ішінде интернатура) бағалау жүргізіледі, толығымен айтқанда медициналық білім беру ұйымдарының қызметтерінің барлық бағыттарына толығымен бағалау жүргізіледі. Соның барысында әлемнің барлық елдеріне енгізілген Медициналық білім берудің Бүкіләлемдік Федерациясының (WFME, www.wfme.org) Халықаралық стандарттарының негізінде өңделген Стандарттарды қолданады.

Аккредиттеу үдерісі кезінде ең маңызды нәрсе не?

Аккредиттеу органдары:

 • Стандарттарды (тәртіптер) өңдейтін, өздерінің өңдеген стандарттарының (тәртіптерінің) негізінде білім беру ұйымдарына аккредиттеуді жүргізетін заңды тұлғалар
 • Аккредиттеу Үлгісі, білім беруді сапамен қамтамасыз ететін халықаралық тәжірибелермен үйлестірілген. Аккредиттеу білім алушыларға білім беру қызметтерінің сапасын өз деңгейінде алуға кепілдендіреді.

Аккредиттеу құралдары:

 • Институционалды және мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеуді жүргізу үшін стандарттар
 • Аккредиттеу стандарттары (тәртіптер): рәсімге талаптар қоятын аккредиттеу органдарының құжаттары

Медициналық білім берудің Бүкіләлемдік Федерациясының (WFME ), The Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG, www.enqa.eu), Еуропалық жүйедегі биомедицина және клиникалық медицинадағы PhD бағдарламалары бойынша Ұйымның (ORPHEUS, www.orpheus-med.org) халықаралық стандарттарының негізгі көрсеткіштерін қосады.

Осы стандарттардың негізінде білім беру ұйымдары аккредиттеудің түріне қарамастан өзін-өзі бағалауды жүргізеді – өзінің қызметі немесе білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру.

Әрбір Стандарт Ұйымның негізгі қызметтік бағыттарын , сонымен қатар білім беру бағдарламаларын көрсететін 7-ден 9-ға дейінгі стандартты құрайтын, 20-25 беттен тұратын толық құжат. Сонымен, медициналық білім беру ұйымының институционалды аккредиттеу СТАНДАРТТАРЫ 9 стандартты қамтиды, соның ішінде, мысалы, 1 стандарт «Міндеті және оқытудың соңғы нәтижелері», 4 стандарт «Студенттер» және 6 стандарт «Білім ресурстары» және т.б.

Аккредиттеу немен құжатталады, үдеріс ретінде?

 • Білім туралы заңның 9.1 бабы білім қызметтерінің сапасын жоғарылату құралдарының бірі ретінде аккредиттеуге арналған посвящена.
 • Бұл міндет Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасына қосылған.
 • Аккредиттеуді өздері өңдеген стандарттардың негізінде ұлттық және халықаралық аккредиттеу органдары өткізе алады.
 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қазақстанда мойындалған аккредиттеу органдарының №1 Ұлттық тізілімін жасайды (www.e.edu.kz)
 • Институционалды (ЖОО-ның немесе колледждің толығымен қызметі) және мамандандырылған (бөлек білім беру бағдарламалары) аккредиттеу тіршілік жасайды.
 • Аккредиттеуден өткен білім беру ұйымдары аккредиттелген бағдарламалар бойынша Мемлекеттік үлгідегі білім туралы құжаттарды азаматтарға беруге және барлық оқу бағдарламалары бойынша студенттерді қабылдауға мемлекеттік тапсырыс беруге құқылы.

ЖОО-ың және білім беру бағдарламаларының аккредттеуден өтуі не үшін студенттерге маңызды?

 • ТМД және ЕурЭкҚ елдерінің өзара келісімді орындауы, жоғары және орта кәсіби ұйымдардың дипломдарды өзара мойындауы тек аккредиттелген ЖОО мен колледждердің түлектеріне жүргізіледі.
 • Қазақстан азаматтарының білімін шетелде және халықаралық еңбек нарығында қорғау – халықаралық талаптарға сай ЖОО өз елінде аккредиттеуден өтуі керек, кері жағдайда оның дипломы тіпті мемлекеттік үлгіде болсада шетелде мойындалмайды (www.akorda.kz/ru/official_documents, https://e.edu.kz/68)
 • Қазақстан Республикасының жоғары және дипломнан кейінгі білім беру жүйесінің халықаралық білім кеңістігімен бірлесуі және Болон процесінің негізгі параметрлерін жүзеге асыру (2010 жылдың наурыз айында Қазақстан Болон декаларациясына арнайы орналасты және Еуропалық білім кеңістігіне http://www.naric.kz толық құқылы болып мойындалған, жоғары білім берудің Еуропалық аймағының 47-ші және бірінші ортаазиялық мемлекеттік мүшесі болды.
 • Білім беру сапасы бойынша ақпараттармен алмасуға және салыстырмалы көрсеткіштер мен рәсімдерді (www.enqa.eu, www.inqaahe.org, www.apqn.org және т.б.) өңдеуге халықаралық желілермен ынтымақтастықта болу.
 • Шындық, Қазақстан Республикасының медициналық білім беру ұйымдарында көп мөлшерде шетел студенттері білім алады. Көбісі өз Атамекендеріне қайтады және сол елдің мемлекеттері осы жас мамандар, дәрігерлер қажетті құзыреттер мен білімді меңгергендеріне мүдделі. Сондықтан Білім туралы комиссия шетелдік медициналық мектептердің түлектеріне мынадай мәлімдеме жасады:
 • «Білім туралы комиссия халықаралық түлектерге (The Educational Commission for Foreign Medical Graduates/ECFMG, www.ecfmg.org) 2023 жылы осы комиссияға келетін талапкерге, олардың оқуды аккредиттелген медициналық мектепте бітірулері туралы талаптың қойылатындығын айқындады. Осы талаптарға сәйкес болу үшін түлектің бітірген медициналық мектебі АҚШ медициналық мектептері үшін медициналық білім беру баланыстары бойынша Комитетпен (The Liaison Committee on Medical Education/LCME) бекітілген көрсеткіштерді немесе халықаралық деңгейде қабылданған және мақұлданған Медициналық білім берудің Бүкіләлемдік Федерациясы (The World Federation for Medical Education/WFME) секілді басқа да бірлескен көрсеткіштерді қолданатын аккредиттеу рәсімдері арқылы аккредиттеуден өткен болуы керек.

Аккредиттеуге студенттер қатыса алады ма?

 • «Студенттер» 4 Стандартында студенттерді қабылдау және іріктеу, таңдау саясаты, білім алушыларды кеңесшілік және әлеуметтік қолдау және әртүрлі басқару және кеңесшілік-мәжілістік бірлестіктерде студенттерді көрсету көрсеткіштері мазмұндалған.
 • Берілген стандарттардың баяндамасына білім беру органдарының (ЖОО, колледж) өкілдіктерімен көбінесе өзін-өзі бағалау бойынша есебіне қажетті ақпараттарды объективті және жете көрсетуге көмектесетін студенттер тартылады.
 • ЖОО-ның өзін-өзі бағалауы бойынша есебін даярлау барысында мәселелі жағдайды анықтауға, берілген мағлұматтарды меңгеруге, жинауға және талдамасын жасауға және стандарттарды жақсарту бойынша іс-шараларды анықтауға студенттік өзіндік басқару өкілдері тартылады.
 • Өзіндік бағалау кезеңінде жетекші және білім беру ұйымының өкілі, ереже бойынша студенттік өзіндік басқарумен кездеседі. Студенттік өзіндік басқарумен кездесу барсында институционалды және мамандандырылған өзіндік бағалау үдерісі барысында студенттердің қатысуы және оның рольі талқыланып анықталуы керек. Әдетте тәуелсіз студенттердің талдамасын өткізу үшін жауапты студенттердің тобы құрылады. Өзіндік бағалау кезеңінің қорытындысы білім беру ұйымының аккредиттеу органына рецензиялау үшін жіберілген есебі болып табылады.
 • Сыртқы сарапшылық комиссиясының сапарлық бағдарламасына (ЖОО-ға (колледж) сарапшылардың студенттермен кездесуі және білім беру ұйымының күшті жақтарын айқындауға, мәселелерді анықтауға мүмкіндік беретін сауалнаманы жүргізу кіргізілген. Аккредиттеу органының сауалнамасына объективті жауап бере отырып, Сіз өзіңіздің AlmaMater –ге білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру үдерісін жақсарту бойынша көмектесесіз.
 • Басқа білім беру ұйымының студенттері аккредиттеу органының Сыртқы сарапшылық комиссиясының жұмысына дауысқа құқылы сарапшы ретінде қатысады.
 • Сарапшы-студенттер, ереже бойынша көбіне аккредиттеуден өтіп жатқан білім беру ұйымның студенттерімен сұқбаттасуға, білім алушыларды қажетті ресурстармен (әдебиет, ұйымтехникасы, ғаламтор, оқытушылар, аудиториялар және т.б.) қамтамасыз етілгендігіне, клиникаларда науқастарға қолжетімділігіне, зерттеулерге тартылуларына, конференциялар мен жариялымдарға қатысушылықтарына, оқытушылармен ашықтықтарына, студенттерді әлеуметтік қолдаулары мен кеңесберушіліктеріне көңілдерін аударады. Осы бағалаудан алынған ақпараттар осы қызметтер мен мақсаттарды қайта қарауға, олардың жетістіктерін жақсартуға қолданылады.

Аккредиттеу үдерісі неден тұрады және аккредиттеудің қай кезеңдерінде студенттер қатысады?

Аккредиттеу кезеңдері (төменде көрсетілген кестені қара)

 • Аккредиттеу бойынша органға түскен арнайы мәлімдемені көрсету;
 • Медициналық білім беру ұйымының аккредиттеуге кіру рұқсаты;
 • Өзіндік бағалауды өткізу;
 • Сыртқы сарапшылық комиссиясының медициналық білім беру ұйымына сапары;
 • Аккредиттеу бойынша шешім;
 • Аккредиттеуден кейінгі бақылау;
 • Қайта аккредиттелу.
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu
Авторизация (kz)