Білім беруді сапамен қамтамасыз ету және Аккредиттеу Еуразиялық Орталығының (АЕО) Сарапшылық кеңесі

Сарапшылық кеңес (СК) білім берудің деңгейлері мен мамандықтар бойынша сарапшылар комиссияларының төрағаларын қамтыған және әрқашан жұмыс атқаратын орган болып табылады

СК құрамында төмендегідей мамандандыру және деңгейлік даярлау бағыттары бойынша Сарапшылық комиссиялары құрылады:

  1. медицина (институционалды, бағдарламалық аккредиттеу, соның ішінде резидентураның білім беру бағдарламалары);
  2. стоматология (бакалаврдың бағдарламалық аккредиттеуі);
  3. қоғамдық денсаулық сақтау, медикалық-профилактикалық іс бакалаврдың бағдарламалық аккредиттеуі);
  4. фармация және фармацевтикалық өндіріс технологиясы (бакалаврдың бағдарламалық аккредиттеуі);
  5. магистратура, PhD докторантура және PhD докторантура бағыттары бойынша бағдарламалар;
  6. мейірбике ісі (бакалаврдың институционалды және бағдарламалық аккредиттеуі, ТжКББ бакалаврының институционалды және бағдарламалық аккредиттеуі).

Арапшылық кеңестің міндеттері:

Аккредиттеу, медициналық ұйымның қызметіне және білім беру бағдарламаларына сарапшылық бағалауды жүргізу рәсімдеріне АЕО сарапшысы ретінде қатысуға медициналық білім беру ұйымдарының профессорлық-оқытушы құрамын, әкімшілік-басқару қызметкерлерін, мемлекеттік мекемелердің және ғылыми-зерттеу ұйымдарының қызметкерлерін тарту.

Аккредиттеу, ұйымның қызметіне және білім беру бағдарламаларына сарапшылық бағалауды жүргізу рәсімдеріне АЕО сарапшылары-жұмысберушілері ретінде қатысуға медициналық ұйымдардың жетекшілерін және қызметкерлерін тарту

Біліктілік талаптарына және халықаралық ассоциацияларды, ұйымдарды қамтыған, сәйкесінше ұйымдарда марапатталынған негізде сарапшылардың базасын қалыптастыру.

Сарапшыларды оқыту (академиялық сарапшылар, жұмыс берушілер, студенттер).

Білім беру ұйымдарының/ білім беру бағдарламаларының институционалды/мамандандырылған аккредиттеуі бойынша Басшылықтарын және Стандарттарын өңдеу, сараптамадан өткізу.

Сыртқы бағалау нәтижелерінің негізінде медициналық білім беру ұйымдарын сапамен қамсыздандырудың ішкі механизмдерін және институционалды үдерісін жақсарту бойынша ұсыныстарды өңдеу.


АЕО Сарапшылық Кеңесінің құрылымы
Сарапшы комиссиялар (6)

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu
Авторизация (kz)