АЕО жұмыс істеуінің ішкі процестерінің сапасын қамтамасыз ету саласындағы саясатты іске асыру үшін сапаны қамтамасыз ету бағдарламасын (бұдан әрі – Бағдарлама) әзірледі және іске асыруда.

Сапаны қамтамасыз ету бағдарламасы ISO 9001:2015 талаптарына және еуропалық жоғары білім кеңістігінде сапаны қамтамасыз ету жөніндегі стандарттар мен нұсқаулыққа (ESG 2015) сәйкес сапа саласындағы саясатты және сапа саласындағы ЕУҚ-ның тиісті даму ниеттері мен бағыттарын көрсететін регламенттеуші құжат болып табылады (3-бөлім: сапаны сыртқы қамтамасыз ету агенттіктеріне арналған стандарттар мен нұсқаулықтар).

Аккредиттеу органы (АЕО) қызметінің сапасын және тұрақты дамуын қамтамасыз ету міндеті сапаны басқару және тиімді ұйымдық құрылымның болуы саласында қызметкерлерден тиісті білім мен дағдыларды талап етеді.

Іс жүзінде сапа саласындағы саясат АЕО-ның даму бағытын айқындайды және онда аккредиттеу органы барлық негізгі және басқа да мүдделі тараптарға (білім беру және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органдар, сапа жөніндегі халықаралық желілер, білім беру ұйымдары, шетелдік және қазақстандық ұйымдар мен серіктестер қауымдастықтары, ЖОО мен колледж оқытушылары, білім алушылар, практикалық денсаулық сақтау, өндіріс және бизнес өкілдері және т.б.) қатысты ұстанатын негізгі басымдықтар мен құндылық бағдарлары жарияланған.

АЕО басшылығы сапа менеджментін (quality management), яғни институционалдық және/немесе мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеу саласында білім беру ұйымдарына көрсетілетін қызметтер мен жұмыс сапасын жақсартуды, жоспарлауды, мақсат қоюды, қамтамасыз етуді, бақылауды қамтитын қызметті қамтамасыз етеді.

Бағдарлама сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесінің қолданылу саласын, ішкі құрылымдық өзара іс-қимыл процестерін, сондай-ақ сапаны қамтамасыз ету саласындағы қызметкерлердің дамуын айқындайды.

Бағдарлама сапаны қамтамасыз ету үдерістерінің өзара іс-қимылының сипаттамасын қамтиды және АЕО-ның корпоративтік құжаты болып табылады.

Бағдарламада мәлімделген басымдықтар мен құндылық бағдарларын іске асыру үшін АЕО басшылығы не істейтіндігі көрсетіледі.

Бағдарлама жалпы корпоративтік саясатпен және стратегиялық жоспармен келісіледі, мақсаттарға қол жеткізу үшін болжанатын нәтижелер мен қажетті ресурстарды айқындайды.

ESG 2015 3-бөлім: Сыртқы сапаны қамтамасыз ету үшін агенттіктеріне арналған стандарттар мен нұсқаулар.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu
Авторизация (kz)