Отправить заявку после заполнения и подписи, заверения печатью организации на адрес info@ecaqa.org

Білім беру ұйымына аккредиттеуді өткізуге сұраным [жүктеу]


Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығына

Білім беру ұйымына аккредиттеуді өткізуге СҰРАНЫМ

Институционалды немесе мамандандырылған* (таңдау керек) аккредиттеуді өткізуге Келісім-шарт жобасы мен Коммерциялық ұсынысты жіберуіңізді өтінеміз.

*әрбір бағдарлама бойынша студенттердің контингентін және шифрын көрсете отырып мамандандырылған аккредиттеуді өткізу үшін білім беру ұйымымен ұсынылған білім беру бағдарламаларының тізімін көрсету.

Ұйымның аты

Заңды мекен-жайы

Бірінші басшының аты-жөні

Лицензияның қосымшасына сәйкес білім беру қызметін жүргізуге құқық беретін мемлекеттік лицензия туралы мәліметтер (лицензияның көшірмесін көрсету)

Лицензияның қосымшасына сәйкес білім беру ұйымымен ұсынылған білім беру бағдарламаларын саны (лицензияның көшірмесін көрсету)

Банктік реквизиттер

ИИК

БИК

БИН

Кбе –

Телефон:

e-mail:

Әрбір бағдарлама бойынша студенттердің контингентін және шифрын көрсете отырып мамандандырылған аккредиттеуді өткізу үшін білім беру ұйымымен ұсынылған білім беру бағдарламалары

Институционалды аккредиттеу туралы мәліметтер (күні, сертификаттың жарамдылық мерзімі)

Мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеу туралы мәліметтер (күні, сертификаттың жарамдылық мерзімі)

Байланыстық тұлғаның аты-жөні, лауазымы, жұмыс және мобильді телефоны, элект.мекен-жайы

Бухгалтердің аты-жөні, жұмыс және мобильді телефоны, элект.мекен-жайы

Білім беру ұйымының бірінші басшысының немесе аккредиттеу сұрақтары бойынша жетекші лауазымды тұлғаның аты-жөні және қолы

МО күні «________»___________20___ ж.

Маңызды! Сұраным білім беру ұйымдарының фирмалық бланкісінде беріледі.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu